Гулакова Елена Николаевна,
с.н.с., к.х.н. , ИНЭОС РАН